کوتاه کردن ناخن گربه

کوتاه کردن ناخن های گربه هایی که در منزل نگهداری می شوند بسیار ضروری است زیرا گربه سانانی که در طبیعت زندگی می کنند با خراشیدن ناخن ها به درختان و سنگ ها آنها را ساییده و کوتاه می‌کند ولی گربه هایی که در خانه نگهداری می شوند نمی توانند این کار را انجام دهند در نتیجه در صورتی که مرتب ناخن های گربه های پرشین را کوتاه کنیم در کف دست برگشته و باعث درد و ناراحتی و حتی عفونت کف دست و پا می شود علاوه بر آن کوتاه نکردن مرتب ناخن ها باعث می‌شود تا گربه ها شروع به ساییدن ناخن های خود به وسایل منزل نمایند و باعث آسیب اسباب و اثاثیه شما می شود کوتاه کردن ناخن های گربه به روش خاص و با ناخن گیر های مخصوص که در پت شاپها موجود است انجام می‌شود در صورتی که تجربه کافی در این زمینه را ندارید برای چند بار اول از دامپزشک یا افراد مجرب کمک بگیریم در انتهای ناخن های گربه رگ های خونی وجود دارد که در صورتی که زدیادی کوتاه شوند باعث درد و خونریزی در گربه ها می شود با کمک تصویر می توانید عمل محل کوتاه کردن ناخن گربه را ببینید

درباره حمام کردن پرشین کت ها بخوانید