وسایل اولیه مورد نیاز گربه پرشین

ضروریات

  1. باکس توالت
  2. خاک بستر
  3. برس
  4. شامپو
  5. خمیرمالت ( بعد از ۴ ماهگی)
  6. ظرف آب و غذا

ترجیحات

  • باکس حمل استاندارد
  • جای خواب
  • اسباب بازی
  • ناخنگیر