برای گربه های بالغ نیز می توانید از پوره مرغ استفاده کنید که روش تهیه آن را در این پست میبینید.

برای گربه های عقیم شده در صورتی که از غذای خشک استفاده می کنید حتما غذای خشک مخصوص گربه عقیم شده و در صورت استفاده از غذای خانگی با چربی و هیدروکربن کمتر و پروتئین بیشتر تهیه شود

مولتی ویتامین ها

استفاده از مولتی ویتامین ها برای تمامی گربه ها برای رشد بهتر سیستم ایمنی بهتر و ریزش موی کمتر بسیار ضروری و واجب است برای استفاده از مولتی ویتامین ها با توجه به سن و شرایط گربه حتما با ما یا با دام پزشک خود مشورت کنید اما استفاده از آن ها را هرگز فراموش نکنید