رنگ بندی گربه پرشین

گربه های پرشین به ۷ گروه رنگی اصلی تقسیم می شوند

۱_گربه های پرشین با رنگ خالص
۲ _ پرشین کت های نقره ای و طلایی
۳ _گربه های پرشین دودی و سایه دار
۴ _ پرشین کت به رنگ تبی رنگ راه راه سایه روشن و خط دار
۵_گربه کت رنگی رنگی
۶_ گربه پرشین بای کالر یا گربه دو رنگ که شامل رنگ سفید و رنگ دیگری است
۷_ گربه پرشین هیمالین یا پرشین کت کالر پوینت که بخشی از بدن دارای رنگ متفاوت با سایر بدن است این گربه ها حتما دارای رنگ چشم آبی هستند