واکسیناسیون گربه

انچام سالانه واکسیناسیون گربه ها این اطمینان را به شما می دهد که گربه خانگی شما در برابر مهم ترین و خطرناک ترین ویروس های گربه سانان ایمن شده است

واکسیناسیون از چند ماهگی باید انجام شود؟

پچه گربه هایی که از مادرانی شیر خورده اند  که آنها به طور مرتب واکسینه می شوند تا دو ماهگی ایمنی را از طریق شیر مادر دارا می باشند و بعد از آن حتما باید واکسینه شوند. مهمترین واکسن مربط به گربه ها واکسن سه گانه یا تری کت می باشد که در دو ماهگی بچه  گربه دریافت می نماید. این که بچه گربه از مادری شیر خورده باشد که واکسینه باشد بسیار مهم است زیرا گرفتن ویروس های گربه ها در زمان شیر خوارگی بسیار خطرناک و غالبا کشنده است .

این ویروس ها 3 و در بعضی واکسن ها 4 عدد می باشند. اولین ویروس پنلوکوپنی است که در گربه ها ایجاد اسهال و استفراغ شدید و در بیشتر موارد با خون همراه است و بیشتراز 50 درصد موارد کشنده است .

ویروس دوم کلسی ویروس است که ایجاد زخم های مخاطی و دهانی کرده و مانع غذا خوردن بچه گربه می شود

ویروس سوم هم عفونت تنفسی دستگاه فوقانی است که باعث ایجاد عفونت و چرک در دستگاه تنفسی می شود.

در صورت که بچه گربه دو دوز واکسن به فاصله 20 تا 30 روز در ماه دوم تولد خود دریافت کند و این واکسیناسیون نیز هر ساله تکرار شود نسبت به این ویروس ها ایمن خواهد شد. و شما می توانید از بابت ابتلای به این ویروس ها خیالتان راحت باشد

واکسن دوم  و بسیار مهم برای گربه ها  و بچه گربه ها واکسن هاری می باشد. این واکسن بعد از سه ماهگی به بچه گربه ها برای اولین بار تزریق می شود و به طور سالانه باید تکرار شود.

نکته مهم آخر در این بخش خوراندن قرص ضد انگل هر سه ماه یکبار می باشد. گربه هایی که غذای خام دریافت نمی کنند و از خانه بیرون نمی روند نیز حتما باید هر سه ماه یا هر 6 ماه یکبار داروی ضد انگل دریافت نمایند.