به دلیل نیازمندیهای سن رشد با سایر سنین متفاوت است در صورتی که از غذای خشک استفاده می کنید حتما از غذاهای با کیفیت بالا که مخصوص بچه گربه ها تهیه شده از آن استفاده کنید در صورتی که از غذای خانگی استفاده می کنید
غذای بچه گربه ها نیاز به چربی کلسیم و پروتئین بیشتری دارد بچه گربه ها در طول روز تعداد وعده‌های زیادی غذا میخورند اما میزان هر وعده اندک است غذای بچه گربه باید با توجه به ساختار دهان و دندان و فک آنها کوچک باشد استفاده از مولتی ویتامین ها برای آنها ضروری است